Bliv klogere på hvorfor dialyse ikke er en helbredende og værdig behandling af nyresvigt, samt de store samfundsmæssige konsekvenser, som dialysebehandlingen afføder

Transplantation versus dialysebehandling

Dialysebehandling kurerer IKKE patienter med kronisk nedsat nyrefunktion, men er en livsforlængende behandling af kortere eller længere varighed. Stoppes dialysebehandlingen vil patienten dø inden for dage eller uger afhængig af restnyrefunktionen. Den gennemsnitlige forventede levealder i dialysebehandling er 5-10 år. Dialysebehandling har imidlertid store helbredsmæssige bivirkninger for patienten, stærk begrænsende livskvalitet samt store omkostninger for samfundet.

Helbredsmæssige bivirkninger for patienten indbefatter:

 • Tør og kløende hud (voldsom kløen)
 • Uro i kroppen (voldsom uro)
 • Manglende søvn
 • Muskelkramper
 • Opkast og svimmelhed
 • Lavt/højt blodtryk
 • Risiko for diverse infektioner
 • Stor belastning af kroppens øvrige organer, specielt hjertet
 • Væskeophobninger
 • Øvrige fysiske smerter/gener

Dokumentation kan findes på følgende links:

https://min.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/186https://www.davita.com/treatment-services/dialysis/on-dialysis/some-physical-side-effects-of-dialysis-and-how-to-prevent-themhttps://www.hopepaige.com/information/coping-with-common-side-effects-of-kidney-dialysis

Stærk begrænsende livsudfoldelse: 

 • Træthed og ubehag i forbindelse med dialysebehandling, som skal fortages 3-4 gange om ugen
 • Store begrænsninger i forhold til arbejde og uddannelse
 • Store begrænsninger i forhold til fysisk udfoldelse. Badning i svømmehal/havet er ikke muligt
 • Stærkt begrænset rejseaktivitet, da der skal være dialysebehandling tilgængelig på rejsedestinationen
 • Store begrænsninger i forhold til føde og væske indtag
 • Stor psykisk belastning i forhold til ventetid på transplantation
 • Bekymring og angst i forhold til familien og især børn
 • Stor afhængighed at hjælp fra familie og samfundet i øvrigt

Dokumentation kan findes på følgende links:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5916456/ ,  https://www.karger.com/Article/Fulltext/484115

I forhold til samfundet er nyrepatienter i dialysebehandling en stor økonomisk belastning grundet følgende forhold:

 • Dialysebehandling
 • Behandling for følgesygdomme
 • Understøttelse grundet manglende arbejdsevne
 • Reduceret livtidsindkomst/ skattebetaling 
 • Reduceret arbejdsproduktivitet for nære pårørende

De samlede samfundsøkonomiske besparelser ved at transplantere en kronisk nyresyg patient udgør kr. 9,8 mio. kr., heraf udgør kr. 2,3 mio. kr. den direkte besparelse i sundhedsvæsenet.

Dokumentation kan findes på følgende links:

https://www.7liv.dk/wp-content/uploads/2019/03/Damvad-Analytics-Samfunds%c3%b8konomisk-gevinst-ved-nyretransplantation.pdf

https://www.dr.dk/nyheder/indland/pris-nyrepatienter-paa-venteliste-488-mio-kr

Som det tydeligt fremgår af det ovenstående, så er der rigtig mange grunde til at en transplantation er den eneste rigtige løsning for en kronisk nyrepatient i dialysebehandling, som er godkendt til transplantation.  

Dette bekræftes i “Visionsrapport 2020” for “dansk nefrologi” på side 26:  

http://www.nephrology.dk/Publikationer/accept260413Visionsrapport2020.pdf

Er du blevet svigtet af det danske sundhedssytem?

Niels Due Jensen´s almennyttige fond arbejder for at det danske hospitalssystem skal tilbyde danske nyrepatienter, godkendt til nyretransplantation i Danmark, som har en ikke matchende donornyre, ligeledes godkendt til transplantation i Danmark, at de kan få tilbudt at indgå i et udenlandsk nyrebyttesystem og at staten vil afholde de omkostninger, som er forbundet med en transplantation i udlandet. Naturligvis under forudsætning af, at den pågældende patient ikke modtager eller forventes at kunne modtage en donornyre i Danmark inden for rimelig tid (et år).

Indtil denne rettighed er indført i det danske sundhedssystem vil Niels Due Jensen´s fond støtte udgiftskrævende nyrepatienter i forbindelse med transplantation i udlandet.