Fondens formål

Fonden er en almennyttig selvejende institution, hvis formål er at yde økonomisk støtte til personer med bopæl i Danmark, der ud fra en samlet vurdering af egne økonomiske ressourcer og helbredsmæssig tilstand, har et akut behov for udgiftskrævende behandling til nyretransplantation, samt eventuelt, i en overgangsperiode, støtte den enkelte patients rekonvalescens.

Bestyrelse: Niels Due Jensen (Formand), Minna Due Jensen, Jan Siversen, Claus Walther Jensen

Nyre_logo_clean
NDJ_Formand

Niels Due Jensen, Formand