Hvordan søger jeg om støtte hos fonden?

Klik på linket ‘gå til ansøgningsskema’. Bemærk, at ansøgningsformularen åbner i et nyt vindue. Her vil du skulle give en kort beskrivelse af din helbredsmæssige og økonomiske situation.

Hvad sker der efter jeg har indsendt min ansøgning?

Når vi har modtaget din ansøgning, vil to overlæger foretage en fortrolig situationsvurdering af din helbredssituation. Vurderingen vil efterfølgende blive forelagt fondens bestyrelse.

Ud fra et samlet billede af dine økonomiske ressourcer og helbredsmæssige tilstand, vurderer Fondens bestyrelse hvorvidt Fonden kan yde dig økonomisk støtte til en udgiftskrævende behandling til en nyretransplantation i udlandet samt eventuelt, i en overgangsperiode, støtte til din rekonvalescens.   

Fonden behandler din fondsansøgning i fortrolighed, og der vil ikke ske videregivelse af dine oplysninger, medmindre det er relevant af hensyn til varetagelse af fondens formål.

Ansøg nu

Fonden indsamler og behandler personoplysninger med henblik på at kunne foretage vurderingen af, hvorvidt fonden kan yde dig økonomisk støtte. Du kan læse mere information omkring hvordan fonden behandler dine personoplysninger her.  

Ansøgningsformularen åbner i et nyt vindue