NIELS DUE JENSENS ALMENNYTTIGE FOND til støtte af transplantation for nyrepatienter

Fonden yder støtte til transplantationsklare nyrepatienter, som ud fra en samlet vurdering af egne økonomiske ressourcer og helbredsmæssige tilstand har et akut behov for udgiftskrævende behandling til nyretransplantation.

Patienten forventes at have en levende organdonor, men som ikke vævstypemæssigt passer. Det skyldes, at vi i Danmark og Skandinavien har en grundlæggende mangel på donornyrer.

Fondens formål

Niels Due Jensen´s almennyttige fond arbejder for at det danske hospitalssystem skal tilbyde danske nyrepatienter, godkendt til nyretransplantation i Danmark, som har en ikke matchende donornyre, ligeledes godkendt til transplantation i Danmark, at de kan få tilbudt at indgå i et udenlandsk nyrebyttesystem og at staten vil afholde de omkostninger, som er forbundet med en transplantation i udlandet. Naturligvis under forudsætning af, at den pågældende patient ikke modtager eller forventes at kunne modtage en donornyre i Danmark inden for rimelig tid (et år).

Indtil de danske nyrepatienter får denne rettighed, vil Niels Due Jensen´s almennyttige fond hvert år donere midler til at støtte personer med bopæl i Danmark, der ud fra en samlet vurdering af egne økonomiske ressourcer og helbredsmæssig tilstand, har et akut behov for udgiftskrævende behandling til nyretransplantation, samt eventuelt, i en overgangsperiode, støtte den enkelte patients rekonvalescens.

Har du en donor, men venter på en ny nyre?

Har vi et velfungerende nyrebyttesystem i Danmark?

I Danmark er der hvert år nyrepatienter, som står på venteliste til at modtage en nyre, der dør, inden de når at modtage en nyre. Ligeledes er der nyrepatienter, som må tages af ventelisten, fordi bivirkningerne fra deres nyresygdom gør dem uegnede (for syge) til at modtage en donornyre. Dette skyldes, at vi i Danmark har en grundlæggende mangel på donornyrer.

I Danmark er vi ikke dygtige nok til at optimere tilførslen af donornyrer, hvilket blandt andet skyldes, at vi ikke udnytter det fulde potentiale fra nærtstående venner og familie, som ønsker at donere en nyre til deres kære. Det forholder sig nemlig således, at en donor nyre skal ”matche” modtagerens vævstype og blodtype, for at modtageren kan få gavn af donornyren.

Der vil gennemsnitligt være et match i ca. 70% af tilfældene, hvilket betyder, at i 30% af tilfældene har donoren ikke mulighed for at donere, hvilket er et stort spild – som kan delvist undgås!

I snart 20 år har der i udlandet eksisteret såkaldte ”nyrebyttesystemer”, som giver ikke matchende donorer mulighed for indirekte at hjælpe deres kære, ved at donere til en pulje (og dermed til en anden person) for at ens kære til gengæld modtager en matchende donornyre fra samme pulje. Hermed er der 2 eller flere ”par”, som bytter donornyrer, så alle patienterne får en nyre, der passer til netop dem.

I Skandinavien er der nu også lavet et ”nyrebyttesystem”, hvilket er et stort fremskridt. Dog er systemet ikke så effektivt som i eksempelvis USA, hvor puljerne med donornyrer er langt støre og dermed også meget mere effektive. Systemet i USA kan derfor hjælpe de patienter, som ikke kan hjælpes via det Skandinaviske system.