Mortens tredje nyre

Morten har været nyresyg i snart 20 år. Hele tre gange har han modtaget en ny nyre – senest med hjælp fra NDJ Fonden. 

Læs, hvordan Morten fik livet tilbage med en tredje nyre via det amerikanske nyrebytteprogram.

Mortens tredje nyre

Morten blev nyresyg i 2005 og blev første gang transplanteret i 2007. Nyren modtog han fra sin far.  Denne nyre holdt i ca. 12 år. I 2019 fik han sin anden nyre, denne gang fra sin svigermor. Desværre holdt nyren kun i kort tid. 

Det betød, at der igen skulle findes en ny nyre. Denne gang meldte hans ven Peter sig på banen. Men inden der blev lavet udredninger, var det nødvendigt at Morten startede i dialyse. Både Peter og Morten blev godkendt i udredningerne som både donor og recipient. Desværre matchede de ikke med vævstype og antistoffer. Derfor blev de aktiveret i det nordiske nyrebytteprogram STEP. 

Efter 2 nyretransplantationer havde Morten dannet mange antistoffer og var derved svær at finde et match til. I den proces kom Morten i tanke om at have set et tv-program om en ung pige, der kommer til USA og får en ny nyre. Han undersøger det nærmere og finder ud af, at det er ”Niels Due Jensen Fond til støtte af transplantation af nyrepatienter”, der har gjorde det muligt.

Derefter kontakter Morten NDJ Fonden, og får at vide, at inden en godkendelse for hjælp af fonden skal der gives en chance for at finde et match via det Skandinaviske nyrebytteprogram (STEP-programmet), hvilket medfører et halvt års ventetid på endelig godkendelse hos NDJ fonden. Det viser sig, at der ikke er et match efter flere omgange i STEP-programmet, og Morten bliver derefter godkendt i fonden.

I november 2022 tager Peter og Morten sammen med Jan Sivertsen fra NDJ Fonden til Michigan University Hospital for at blive forundersøgt og endelig evalueret for eventuel nyretransplantation i det amerikanske nyrebytteprogram. Kort tid efter får de at vide, at de er blevet godkendt, og så går jagten på en ny nyre ind. Glæden er stor, da de i juni 2023 får beskeden om, at der er et match i det amerikanske nyrebytteprogram, og at transplantationen skal foregå den 16. august 2023.

Den 6. august drager de igen mod USA til diverse forundersøgelser forud for operationerne/transplantationerne. Alt forløber efter planen og nyrebyttekæden består af 3 par. Peter (donor) afgiver sin nyre til en mand i North Carolina, hvis donor afgiver sin nyre til en kvinde i Colorado, og hendes donors nyre passer til Morten. De er før og efter operationen indlogeret i et Airbnb hus i Toledo, Ohio, hvor selve operationen foregår på Michigan University Hospital i Ann Arbor.

Under hele forløbet blev der taget godt hånd om Peter og Morten, af Dr. Michael Rees og Susan Rees fra Alliance For Paired Kidney Donation (APKD). Organisationen finder og koordinerer alle nyrematch, og er Niels Due Jensens fondens faste samarbejdspartner i USA.

Hele forløbet har været meget professionelt og en positiv oplevelse for både Peter og Morten. I dag, ca. 3 måneder efter transplantationen, har de det begge godt. De er begge to godt på vej  tilbage til en almindelig hverdag. Og det hele takket være Niels Due Jensen Fond til støtte af transplantation af nyrepatienter